Carrera y Carrera:致敬斗牛士

西班牙高级珠宝品牌卡瑞拉•卡瑞拉(Carrera y Carrera)为了向斗牛场和斗牛服设计致敬,创作出RUEDO系列珠宝。设计师将斗牛场的活力反映在这些作品中,唤起了人们对西班牙热情与喜悦个性的印象。RUEDO珠宝系列是斗牛场的“圆”与斗牛士角的“尖”的完美对立。Carrera y Carrera的金匠大师们给予了该系列独特丰满的细节和无比惹眼的设计,重现华丽斗牛服的点滴细节,丰富而跃动。玫瑰切割钻石极尽华美,大胆而优雅,复古却又现代,与众不同无疑是最令人新奇而印象深刻的饰品。

Carrera y Carrera:致敬斗牛士

Carrera y Carrera:致敬斗牛士

Carrera y Carrera:致敬斗牛士

Carrera y Carrera:致敬斗牛士

Carrera y Carrera:致敬斗牛士

标签:

Tel
010.63407789
Email
yinziji@163.com