Georg Jensen全新Sunflower太阳花首饰系列

Georg Jensen全新Sunflower太阳花首饰系列

太阳花,一直被认为是阳光、希望的象征。它的黄色花瓣像太阳艳光四射的光芒,总洋溢开心温暖的气息。乔治杰生(Georg Jensen)以太阳花为设计灵感,呈献生动活泼的Sunflower系列。Sunflower系列既可爱又充满玩味感觉的设计,让人感受到太阳花在阳光下绽放的纯洁天性。

Georg Jensen全新Sunflower太阳花首饰系列

Georg Jensen全新Sunflower太阳花首饰系列

Georg Jensen全新Sunflower太阳花首饰系列

Georg Jensen全新Sunflower太阳花首饰系列

Georg Jensen全新Sunflower太阳花首饰系列

Georg Jensen全新Sunflower太阳花首饰系列

标签:

Tel
010.51290140
Email
yinziji@163.com